ICS 01.110; 35.240.10; 35.240.30; 49.020

ČSN

EN 9300-010

 

31 0450

Prosinec 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – LOTAR – Dlouhodobá archivace
a vyhledávání v digitální technické dokumentaci
produktu 3D, CAD a PDM dat –
Část 010: Přehled o datovém toku

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz