ICS 25.140.99

ČSN

EN 15895+A1

 

23 9061

Prosinec 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ruční nářadí poháněné nábojkou – Bezpečnostní požadavky – Upevňovací nářadí a nářadí k trvalému značení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15895 (23 9061) ze září 2011.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz