ICS 23.020.35

ČSN

EN 1440+A1

 

07 8440

Prosinec 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zařízení a příslušenství na LPG – Znovuplnitelné běžné svařované
a pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových
plynů (LPG) – Periodická kontrola

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1440 (07 8440) ze září 2016.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz