ICS 01.040.21; 21.060.01

ČSN

EN ISO 1891-4

 

02 1003

Prosinec 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Spojovací součásti – Slovník –
Část 4: Kontrola, prohlídka, dodání, přijetí a kvalita

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz