ICS 25.160.40

ČSN

EN ISO 10042

 

05 1111

Leden 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Svařování – Svarové spoje hliníku a jeho slitin zhotovené
obloukovým svařováním – Určování stupňů kvality

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 10042 (05 0111) ze srpna 2006.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz