ICS 49.080

ČSN

EN 3264

 

31 3829

Leden 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Spojování potrubí 8°30' ze slitiny titanu – Matice s opěrným drátem

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 3264 (31 3829) z února 2011.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz