ICS 49.025.10

ČSN

EN 2280

 

31 2179

Leden 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Ocel FE-PM37 – 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa – Plechy – a ≤ 6 mm

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz