ICS 29.100.10

ČSN

EN IEC 63093-11

 

35 8471

Leden 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Feritová jádra – Návod pro rozměry a meze povrchových vad –
Část 11: EC-jádra pro napájecí zdroje

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz