ICS 75.180.10

ČSN

EN ISO 15138

 

45 0641

Leden 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Naftový a plynárenský průmysl – Produkční zařízení v moři –
Vytápění, větrání a klimatizace

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 15138 (45 0641) z května 2008.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz