ICS 75.180.10

ČSN

EN ISO 10855-3

 

45 1510

Leden 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kontejnery na moři a související zdvihací soupravy –
Část 3: Pravidelná kontrola, prohlídky a zkoušení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12079-3 (26 9500) z listopadu 2006.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz