ICS 03.100.70; 67.020

ČSN

EN ISO 22000

 

56 9600

Leden 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Systémy managementu bezpečnosti potravin –
Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 22000 (56 9600) z května 2006.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz