ICS 65.080

ČSN

EN 17042

 

65 4906

Leden 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Hnojiva – Stanovení boru v koncentracích > 10 % s využitím acidimetrické titrace

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz