ICS 13.300; 23.020.20; 35.240.60

ČSN

EN 14116+A2

 

69 9026

Leden 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nádrže na přepravu nebezpečného zboží – Digitální propojení zařízení pro rozpoznávání produktu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14116+A1 (69 9026) ze srpna 2015.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz