ICS 13.300; 23.020.20

ČSN

EN 12972

 

69 9011

Leden 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Zkoušení, kontrola
a značení kovových nádrží

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12972 (69 9011) z října 2015.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz