ICS 17.140.30; 93.080.30

ČSN

EN 1793-2

 

73 7060

Leden 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metody stanovení akustických vlastností –
Část 2: Vnitřní charakteristiky vzduchové neprůzvučnosti v podmínkách difuzního zvukového pole

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1793-2 (73 7060) z července 2013.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz