ICS 93.100

ČSN

EN 16727-2-1

 

73 6343

Leden 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Železniční aplikace – Kolej – Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem – Neakustický přenos –
Část 2-1: Mechanický přenos při dynamickém zatížení při průjezdu
vlaku – Odolnost proti únavě

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz