ICS 03.080.10

ČSN

EN ISO 41012

 

76 2103

Únor 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Facility management – Návod na vývoj smluv v souvislosti
se strategickým zásobováním

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15221-2 (76 2101) z března 2014.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz