ICS 59.140.30

ČSN

EN ISO 4098

 

79 3849

Leden 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Usně – Chemické zkoušky – Stanovení ve vodě rozpustných látek,
ve vodě rozpustných anorganických látek a ve vodě rozpustných organických látek

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 4098 (79 3849) z července 2006.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz