ICS 11.060.10

ČSN

EN ISO 10477

 

85 6336

Leden 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stomatologie – Korunkové a fazetové materiály na bázi polymeru

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 10477 (85 6336) z března 2005.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz