ICS 97.195

ČSN

EN 17036

 

96 1531

Leden 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ochrana kulturního dědictví – Urychlené stárnutí ošetřených
nebo neošetřených povrchů porézních anorganických materiálů simulovaným slunečním zářením

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz