ICS 19.100  

ČSN

EN 17119

 

01 5070

Únor 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nedestruktivní zkoušení – Termografické zkoušení – Aktivní termografie

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz