ICS 21.060.01

ČSN

EN 14399-8

 

02 1042

Únor 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů
pro předpínání –
Část 8: Systém HV – Sestavy lícovaného šroubu se šestihrannou hlavou a šestihrannou maticí

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14399-8 (02 1042) ze srpna 2008.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz