ICS 01.040.91; 91.140.10; 97.040.20; 97.100.30

ČSN

EN 16510-1

 

06 1211

Únor 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva –
Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2021-07-31 se nahrazují ČSN EN 12809 (06 1203) z března 2002, ČSN EN 12815 (06 1204)
z března 2002, ČSN EN 13229 (06 1205) z března 2002 a ČSN EN 13240 (06 1206) z března 2002,
které do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz