ICS 23.020.35

ČSN

EN ISO 13769

 

07 8500

Únor 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Lahve na plyny – Značení ražením

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 13769 (07 8500) z listopadu 2009.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz