ICS 91.190

ČSN

EN 13126-6

 

16 6111

Únor 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stavební kování – Kování pro okna a balkónové dveře – Požadavky
a zkušební metody –
Část 6: Nůžky s proměnnou geometrií (s nebo bez fixačního systému)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13126-6 (16 6111) z července 2009.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz