ICS 53.040.20

ČSN

EN ISO 7590

 

26 0388

Únor 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Dopravní pásy s ocelovým kordem – Metody pro stanovení celkové tloušťky a tloušťky krycí vrstvy

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 7590 (26 0388) ze září 2009.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz