ICS 45.060.01

ČSN

EN 14067- 6

 

28 1901

Únor 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Železniční aplikace – Aerodynamika –
Část 6: Požadavky a zkušební postupy pro hodnocení účinků
bočního větru

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14067-6 (28 1901) ze srpna 2010.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz