ICS 49.025.40

ČSN

EN 2796

 

31 7154

Únor 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Fluorokarbonová pryž (FKM) – Nízká trvalá deformace – Tvrdost 60 IRHD

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz