ICS 49.080  

ČSN

EN 4836

 

31 3984

Únor 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Adaptér, spojování potrubí s kuželem 24°
do 35 000 kPa (5 080 psi) – Armatura zajištěná kroužkem – Redukce – Konec bez rozšíření – Palcová řada – Závit se zvlášť jemnou roztečí

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz