ICS 49.025.10

ČSN

EN 2540

 

31 2130

Únor 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Ocel X7CrNiAl17-7 (1.4568) – Tavená
na vzduchu – Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením – Plechy a pásy – a ≤ 6 mm – 1 240 MPa ≤ Rm ≤ 1 450 MPa

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz