ICS 49.060  

ČSN

EN 3719

 

31 1723

Únor 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Vodiče z hliníku nebo slitin hliníku
pro elektrické kabely – Norma výrobku

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 3719 (31 1723) z prosince 2010.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz