ICS 49.060  

ČSN

EN 2591- 318

 

31 1810

Únor 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Prvky elektrického a optického propojení – Zkušební metody –
Část 318: Odolnost proti plameni

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 2591-318 (31 1810) z února 1999.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz