ICS 49.060  

ČSN

EN 3475- 411

 

31 1725

Únor 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Elektrické kabely pro letecké použití – Zkušební metody –
Část 411: Odolnost proti tekutinám

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 3475-411 (31 1725) z července 2015.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz