ICS 49.090  

ČSN

EN 3375-001

 

31 1718

Únor 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Elektrické kabely pro digitální přenos dat –
Část 001: Technická specifikace

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 3375-001 (31 1718) z ledna 2008.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz