ICS 49.060  

ČSN

EN 3646-006

 

31 1814

Únor 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C –
Část 006: Zásuvka hermetická, přichycení pojistnou maticí –
Norma výrobku

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 3646-006 (31 1814) z listopadu 2006.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz