ICS 29.120.50

ČSN

EN IEC 60127-8

 

35 4730

Únor 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Miniaturní pojistky –
Část 8: Pojistkové rezistory se zvláštní nadproudovou ochranou

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz