ICS 77.140.10; 77.140.20; 77.140.60

ČSN

EN ISO 9443

 

42 0019

Únor 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Třídy kvality povrchu pro tyče válcované za tepla a válcovaný drát

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10221 (42 0019) z prosince 1997.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz