ICS 83.080.01

ČSN

EN ISO 12058-1

 

64 0348

Únor 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plasty – Stanovení viskozity viskozimetrem s padající kuličkou –
Část 1: Metoda s nakloněnou trubicí

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 12058-1 (64 0348) z května 2003.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz