ICS 83.080.01

ČSN

EN ISO 14855-2

 

64 0512

Únor 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stanovení úplné aerobní biodegradability za řízených podmínek kompostování – Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého –
Část 2: Gravimetrické stanovení uvolněného oxidu uhličitého
v laboratorním měřítku

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 14855-2 (64 0512) z ledna 2010.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz