ICS 91.060.30; 91.120.20

ČSN

EN ISO 16283-2

 

73 0511

Únor 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Akustika – Stavební měření zvukové izolace stavebních
konstrukcí a v budovách –
Část 2: Kročejová neprůzvučnost

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 16283-2 (73 0511) z června 2016.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz