ICS 01.040.91; 91.060.50

ČSN

EN 12519

 

74 6032

Únor 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Okna a dveře – Terminologie

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12519 (74 6032) z listopadu 2004.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz