ICS 11.060.20

ČSN

EN ISO 7494-1

 

85 6050

Únor 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stomatologie – Stacionární stomatologické soupravy
a stomatologická křesla –
Část 1: Obecné požadavky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 7494-1 (85 6050) z února 2012,
ČSN EN ISO 6875 (85 5351) z února 2012.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz