ICS 21.060.01

ČSN

EN ISO 4042

 

02 1008

Březen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Spojovací součásti – Systémy elektrolyticky vyloučených povlaků

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 4042 (02 1008) ze srpna 2000.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz