ICS 23.040.70

ČSN

EN 16436-1+A2

 

06 1840

Březen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Pryžové a plastové hadice a trubkové přívody pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi –
Část 1: Hadice a trubkové přívody

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16436-1+A1 (06 1840) z června 2016.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz