ICS 23.100.40

ČSN

EN ISO 8434-1

 

13 7885

Únor 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kovové trubkové spojky pro hydraulické systémy a obecné použití – Část 1: 24° kónické spojky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 8434-1 (13 7885) z dubna 2008.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz