ICS 49.140

ČSN

EN 16603-31-02

 

31 0540

Březen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kosmické inženýrství – Zařízení pro dvoufázový přenos tepla

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16603-31-02 (31 0540) z dubna 2016.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz