ICS 87.060.10

ČSN

EN ISO 18451-2

 

67 0020

Březen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Pigmenty, barviva a plniva – Terminologie –
Část 2: Klasifikace barviv podle koloristických a chemických aspektů

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 18451-2 (67 0020) z března 2018.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz