ICS 55.020

ČSN

EN ISO 17480

 

77 0634

Březen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Obaly – Přístupné konstrukční řešení – Snadné otevírání

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN/TS 15945 (77 0663) z října 2011.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz