ICS 59.040

ČSN

EN 13088

 

80 8816

Březen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Výrobky plněné peřím a prachovým peřím – Metoda pro stanovení celkové hmotnosti plněného výrobku a hmotnosti náplně

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13088 (80 8816) z října 2001.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz