ICS 79.040

ČSN

EN 14081-2

 

73 2823

Leden 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu
tříděné podle pevnosti –
Část 2: Strojní třídění; doplňující požadavky na zkoušky typu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14081-2+A1 (73 2823) z května 2013.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz